ชื่อสถานที่ : ด้านดนตรี

ด้านดนตรี

          พระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยผู้หนึ่ง  โดยทรงเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด  แต่ที่โปรดทรงอยู่ประจำ  คือ  ระนาด  ซอ  และฆ้องวง  โดยเฉพาะระนาดเอก  พระองค์ทรงเริ่มหัดดนตรีไทยในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  โรงเรียนจิตรลดา  โดยทรงเลือกหัดซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก  และได้ทรงดนตรีไทยในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียน  รวมทั้งงานวันคืนสู่เหย้าร่วมกับวงดนตรีจิตรลดาของโรงเรียนจิตรลดาด้วย  หลังจากที่ทรงเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ณ  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พระองค์ทรงเข้าร่วมชมรมดนตรีไทยของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะอักษรศาสตร์  โดยทรงเล่นซอด้วงเป็นหลัก  และทรงเริ่มหัดเล่นเครื่องดนตรีไทยชิ้นอื่น ๆ ด้วย

          ในขณะที่ทรงพระเยาว์  เครื่องดนตรีที่ทรงสนพระทัยนั้น  ได้แก่  ระนาดเอกและซอสามสาย          ซึ่งพระองค์ทรงเริ่มเรียนระนาดเอกอย่างจริงจังเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๘  หลังจากการเสด็จทรงดนตรีไทย  ณ  บ้านปลายเนิน  ซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจิตรเจริญ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  โดยมี  สิริชัยชาญ  พักจำรูญ  เป็นอาจารย์ผู้ถวายการสอน  พระองค์ทรงเริ่มเรียนตั้งแต่การจับไม้ระนาด  การตีระนาดแบบต่างๆ  และท่าที่ประทับขณะทรงระนาด  และทรงเริ่มเรียนการตีระนาดตามแบบแผนโบราณ  กล่าวคือ  เริ่มต้นด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่งสามชั้น  แล้วจึงทรงต่อเพลงอื่นๆ  ตามมา  ทรงทำการบ้านด้วยการไล่ระนาดทุกเช้า  หลังจากบรรทมตื่นภายในห้องพระบรรทมจนกระทั้ง  พ.ศ.  ๒๕๒๙  พระองค์จึงทรงบรรเลงระนาดเอกร่วมกับครูอาวุโสของวงการดนตรีไทยหลายท่านต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเพลงที่ทรงบรรเลง  คือ  เพลงนกขมิ้น  (เถา)

          ในด้านการขับร้อง  พระองค์ทรงมีความสนพระทัยในด้านการขับร้องเพลงไทย  โดยทรงเริ่มฝึกหัดการ           ขับร้องด้วยพระองค์เอง  เมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่  ณ  โรงเรียนจิตรลดา  ทรงเริ่มต้นเรียนการขับร้องกับ  เจริญใจ  สุนทรวาทิน  อาจารย์ประจำชมรมดนตรีไทย  สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และทรงพระราชนิพนธ์บทขับร้องเพลงไทยสำหรับพระราชทานให้แก่  สถาบันการศึกษาและวงดนตรีไทย  เพื่อนำไปบรรเลงและขับร้องเนื่องในโอกาสต่างๆ

          นอกจากดนตรีไทยแล้ว  พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย  โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ  ๑๐  พรรษา  แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลักจากนั้น  ๒  ปี  และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล  ประเภทเครื่องเป่า  จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ต             สายใจไทย  และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต


. 1548330737 เข้าชม : 515 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้านพระราชนิพนธ์

โพตเมื่อ 1548331010
( เข้าชม : 522 ครั้ง )


ด้านดนตรี

โพตเมื่อ 1548330737
( เข้าชม : 515 ครั้ง )


ด้านภาษา

โพตเมื่อ 1548330466
( เข้าชม : 413 ครั้ง )