ชื่อสถานที่ : สะพานมิตรภาพ  ๓  ระหว่างไทย – ลาว 

สะพานมิตรภาพ  ๓  ระหว่างไทย – ลาว 

เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย  (นครพนม)  กับประเทศลาว  (คำม่วน)  พื้นที่ฝั่งไทย  ที่บ้านห้อม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  ฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้  เมืองท่าแขก  แขวงคำม่วน  ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพาน  กรมทางหลวงและบริษัทอิตาเลี่ยนไทย  จำกัด  เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง  ใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น  ๑.๗๒๓  ล้านบาท  มีระยะเวลาก่อสร้างรวม  ๙๐๐  วัน  เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า  และการท่องเที่ยว  เชื่อมโยงจากประเทศไทย  ประเทศลาว  ประเทศเวียดนาม  และตอนใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศจีน  ซึ่งมีความยาว  ๗๘๐  เมตร  มีช่องลอดกว้าง  ๖๐  เมตร  สูง  ๑๐  เมตร  ๒  ช่วง  ความกว้างสะพาน  ๑๓  เมตร  และมีช่องจราจร  ๒  ช่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี  วางศิลาฤกษ์  สะพานมิตรภาพไทย – ลาว  แห่งที่  ๓  (นครพนม – คำม่วน)  วันศุกร์ที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒             ณ  มณฑลพิธี   บ้านห้อม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  และเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับสหายบุนยัง  วอละจิด  รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  (๑๑ – ๑๑ – ๒๐๑๑)  เวลา  ๑๑.๑๑  น.

สะพานแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งใหม่ของภาคอีสาน  นอกจากนี้ยังทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมคึกคักขึ้นมาด้วย  เพราะนักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกสบายมากขึ้น


. 1548334483 เข้าชม : 1,556 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเพณีไหลเรือไฟ

โพตเมื่อ 1548334671
( เข้าชม : 9,790 ครั้ง )


สะพานมิตรภาพ  ๓  ระหว่างไทย – ลาว 

โพตเมื่อ 1548334483
( เข้าชม : 1,556 ครั้ง )


พญาศรีสัตตนาคราช 

โพตเมื่อ 1548334294
( เข้าชม : 8,165 ครั้ง )


พระธาตุพนม

โพตเมื่อ 1548334002
( เข้าชม : 721 ครั้ง )