ชื่อสถานที่ : ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม

ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม

 ชาวไทยเชื้อสายจีน  ในจังหวัดนครพนม  บรรพบุรุษอพยพมาจากจังหวัดแต้จิ๋ว  จากเมืองชัวเถา  มณฑลกวางตุ้ง  ทางตอนใต้ของประเทศจีน  อพยพมาทางเรือ  ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิคเป็นแรมเดือน  จึงเข้ามาอาศัยในประเทศไทย  เมื่อเข้ามาอยู่อาศัยก็จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยกลายเป็นค่านิยม  ในสมัยนั้น  ทำให้การสืบเชื้อสายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  มีการรวมกลุ่มพ่อค้าจีน  ในจังหวัดนครพนม  ตั้งเป็น  “สมาคมพ่อค้าจีน”  ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวจีนเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๙๐  สมาคมพ่อค้าจีนได้เริ่มก่อตั้งสถานศึกษา  ชื่อ  “โรงเรียนตงเจี่ย”  ขึ้นเพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมจากภาษาไทยที่เป็นภาษาบังคับต้องเรียนรู้อยู่แล้วด้านวัฒนธรรม  ชาวไทยเชื้อสายจีน  จะได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างมาจากบรรพบุรุษได้แก่  การประกอบพิธีดั้งเดิมตามความเชื่อ  เช่น  เทศกาลกินเจ  จัดสมโภชเจ้าพ่อหมื่น  เจ้าพ่อคำแดง  เจ้าพ่อสัมมาติ  เจ้าพ่อสิบสอง  เป็นต้น  แต่ขณะเดียวกันก็ถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมไทย  ทำให้มีการผสมผสานสองวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน


. 1548333572 เข้าชม : 776 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชนเผ่าไทกวน 

โพตเมื่อ 1548333780
( เข้าชม : 1,050 ครั้ง )


ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

โพตเมื่อ 1548333714
( เข้าชม : 836 ครั้ง )


ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม

โพตเมื่อ 1548333572
( เข้าชม : 776 ครั้ง )


ชนเผ่าไทยอีสาน (ลาว)

โพตเมื่อ 1548333498
( เข้าชม : 575 ครั้ง )


ไทยข่า

โพตเมื่อ 1548333415
( เข้าชม : 513 ครั้ง )


เผ่าไทยโส้หรือไทยกะโซ่ 

โพตเมื่อ 1548333318
( เข้าชม : 508 ครั้ง )


เผ่าไทแสก 

โพตเมื่อ 1548333182
( เข้าชม : 450 ครั้ง )


เผ่าไทยกะเลิง

โพตเมื่อ 1548333079
( เข้าชม : 383 ครั้ง )


ชนเผ่าผู้ไทย  

โพตเมื่อ 1548332900
( เข้าชม : 415 ครั้ง )


ชนเผ่าไทยญ้อ (ญ้อ)

โพตเมื่อ 1548332800
( เข้าชม : 378 ครั้ง )