ชื่อสถานที่ : ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

จังหวัดนครพนมมีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาพำนักมากพอสมควร  เพราะจังหวัดนครพนมที่มีพรมแดนติดกับอินโดจีนมีกลุ่มชาวเวียดนามเข้ามาอาศัยอยู่กระจายในหลายๆ  พื้นที่มีการอพยพเข้ามา  ดังนี้

ยุคที่  ๑  ชาวเวียดนามนับถือศาสนาคริสต์  เข้ามาปลายศตวรรษที่  ๑๘  ส่วนมากจะอยู่ในบ้านหนองแสง  กลุ่มนี้มาจากภาคกลางประเทศเวียดนาม  ได้แก่  จังหวัดฮาติ๋ง  (HA  Tinh)  และเงอัน  (Nghe  An)

ยุคที่  ๒  ช่วงปลายศตวรรษที่  ๑๙  และต้นศตวรรษที่  ๒๐  การต่อต้านฝรั่งเศสในประเทศเวียดนามทวีความรุนแรงมากขึ้นขบวนการรักชาติได้เกิดขึ้นหลายขบวนการในช่วงเวลานั้น

ยุคที่  ๓  ปี  ค.ศ.  ๑๙๔๖  หลังสงครามโลกที่  ๒  ชาวเวียดนามจำนวนมากต้องอพยพหนีภัยสงคราม  มาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทย  ทางการไทยเรียกว่าพวกญวนอพยพ  ส่วนมากอาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครพนม  บางส่วนก็อาศัยอยู่บ้านดอนโมง  บ้าหนองแสง  บ้านนาจอก  และบริเวณหลังวัดศรีเทพ  ชาวเวียดนามกลุ่มนี้ส่วนมากมาจากภาคเหนือประเทศเวียดนามได้แก่  จังหวัดนามดิ่ง  (Nam  dinh)  จังหวัดนิงบิ่ง  (Ning  binh)  จังหวัดเชินเตีย  (Son  tay)  และบางส่วนมาจากภาคกลางประเทศเวียดนาม  และปัจจุบัน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ชาวเวียดนามอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม  ประมาณ ๑,๔๐๐ ครัวเรือน มีประชากรจำนวน  ๘,๐๐๐  คน

 

ท่านประธานโฮจิมินห์  ได้เข้าพำนักที่จังหวัดนครพนม  ในกลางปี  ค.ศ.  ๑๙๒๘  ได้พักอาศัยอยู่หลายพื้นที่  พักอาศัยนานที่สุดก็คือบ้านนาจอก  หรือบ้านใหม่  (Ban  May)  ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านมิตรภาพ  ไทย-เวียดนาม  มีพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับท่านประธานโฮจิมินห์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม


. 1548333714 เข้าชม : 836 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชนเผ่าไทกวน 

โพตเมื่อ 1548333780
( เข้าชม : 1,049 ครั้ง )


ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

โพตเมื่อ 1548333714
( เข้าชม : 836 ครั้ง )


ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครพนม

โพตเมื่อ 1548333572
( เข้าชม : 775 ครั้ง )


ชนเผ่าไทยอีสาน (ลาว)

โพตเมื่อ 1548333498
( เข้าชม : 575 ครั้ง )


ไทยข่า

โพตเมื่อ 1548333415
( เข้าชม : 513 ครั้ง )


เผ่าไทยโส้หรือไทยกะโซ่ 

โพตเมื่อ 1548333318
( เข้าชม : 508 ครั้ง )


เผ่าไทแสก 

โพตเมื่อ 1548333182
( เข้าชม : 450 ครั้ง )


เผ่าไทยกะเลิง

โพตเมื่อ 1548333079
( เข้าชม : 383 ครั้ง )


ชนเผ่าผู้ไทย  

โพตเมื่อ 1548332900
( เข้าชม : 415 ครั้ง )


ชนเผ่าไทยญ้อ (ญ้อ)

โพตเมื่อ 1548332800
( เข้าชม : 378 ครั้ง )